Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 9. (31. 10. - 4. 11.)

4. 11. 2016

Vážení rodiče,

určitě už jste si prohlédli strašidelné fotky z našeho letošního Halloweenu. Kromě toho jsme ale s dětmi také dost pracovali a to nejen dušičkově a halloweensky. Při výtvarce jsme se snažili kreslit tuší jako staří Číňané a pokusili jsme se čínské umění napodobit. Tělocvik jsme strávili z části venku na cyklostezce a uběhli jsme téměř 2,5 km, někdo v kuse, někdo v kombinaci běhu a chůze. Pro druháky a třeťáky jsme si připravili humorné kouzelnické představení, které se moc povedlo a děti měly radost.

Také jsme tento týden ukončili první kolo naší cestovatelské soutěže a vylosovali jsme ze správných odpovědí výherce. Příští týden výherce oznámíme rozhlasem ve škole. :-) Cenu pro třídu věnujeme spolu s dětmi 2. A (p. uč. Brixiová) za největší účast v soutěži, děti se rozhodly, že druhákům koupíme stylově pizzu. :-)

Bohužel se ve třídě opět objevily vši, proto ještě jednou prosím o důkladnou kontrolu vlasů. Chápu, že je to pro všechny nepříjemné, ale dejte mi prosím vědět, zda jste vlasy zkontrolovali, stačí sms zprávou.

Příští týden ve středu máme pro děti do skolovny objednaný zábavný program s fyzikálními pokusy - ÚdiF.  Program pro nás vyjde bohužel až na 6. vyuč. hodinu od 12:30. Dejte dětem proto větší svačiny, aby neměly hlad. Vyučování bude probíhat normálně. Nebudu vybírat peníze, zaplatím program z třídního fondu, bude to vycházet cca 50 Kč na dítě. 

K výuce:

Český jazyk

- seznámili jsme se letem světem s tvaroslovím a s pojmy slovo základové, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek

- trénovali jsme určování klíčových slov z nejrůznějších textů např. při přírodovědě nebo při dílně čtení a samozřejmě v českém jazyce

- porovnávali jsme Dušičky a Halloween

- psali jsme krátký popis strašidla, se kterým ještě budeme pracovat

- trénovali jsme představivost a s pomocí karet ze hery Dixit jsme tvořili věty o zážitcích z prázdnin

- četli jsme v rámci matematických úloh informace o Halloweenu

Příští týden: diktát ze strany 29 v učebnici (děti se na něj mohou připravit), nová kapitola - Vyrábíme (skupiny s Ě, JE), čtení popisů strašidel, aktualita...

Matematika

- tentokrát jsme se hodně věnovali geometrii

- rýsovali jsme mnohoúhelníky, dvanáctiúhelník, hledali jsme různé druhy trojúhelníků, řešili jsme slovní úlohy na dělení dvouciferným číslem

- určovali jsme kolika obdélníková jsou některá čísla (např. č. 12 je trojóbdélníkové, protože 12 knoflíků lze uspořádat do tří různých obdélníků - 1x12, 2x6, a 3x4

- také jsme řešili Halloweenské počítání, které nám ještě na příští týden zůstane

Příští týden: budeme stále rýsovat a zabývat se dělitelností a některými znaky dělitelnosti

Angličtina

- napsali jsme testík ze slovíček a někteří byli ústně zkoušeni

- řešili jsme anglický Halloweenský kvíz

- trénovali jsme časování slovesa být  v krátké i dlouhé formě i v záporu

- trénujeme názvy některých zemí a jména měst

Příští týden: stále jsme ve druhé lekci - slovní zásoba Friend and family, přivlastňovací zájmena - her, his, our, their, its, konečně založíme účty na online procvičování, budeme psát e-mail v angličtině

Přírodověda

- před testem jsme ještě rychle opakovali, co už bychom měli znát a to pomocí dětmi pokládaných otázek 

- test nedopadl úplně nejlépe a to i přesto, že jsem ho dětem dopředu oznámila, příští týden nabízím těm, kterým se nepovedl opravnou písemku

- ve čtvrtek jsme se pustili do staronového tématu Člověk - lidské tělo, zopakovali jsme si, čím se lišíme od ostatních živočichů a co je pro všechny živočichy naopak stejné

Příští týden: čeká nás společné tvoření menšího plakátu k životním projevům a kostra spolu se svalovou soustavou

Vlastivěda - zeměpis

- částečně jsme se věnovali Karlovarskému kraji

- povídali jsme si o zajímavém místě z Ústeckého kraje - Terezíně

Příští týden: dokončíme Ústecký kraj a pokračujeme krajem Libereckým

Vlastivěda - dějepis

- připomněli jsme si státní svátek 28. října a dozvěděli jsme se o příběhu Jiřího a Hany Bradyových díky knize Hanin kufřík, který děti velmi zaujal, a tak jsme mu nakonec věnovali celou hodinu

- abychom o vlastivědu nepřišli, navázali jsme povídáním o Janu Amosovi Komenském a o tom, jak vypadalo vzdělávání ve 2. polovině 17. století

Příští týden: Osvícenství, 17. a 18. století,Marie Terezie a Josef II.

Přeji Vám příjemný víkend,

Bára Kocianová