Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 7. + 8. (17. - 25. 10.)

21. 10. 2016

Milí rodiče,

tuto zprávu spojím dohromady s krátkým týdnem od 24. 10. Nyní už si děti užívají podzimních prázdnin a doufám, že i vy si trochu odpočinete.

S dětmi připravujeme "kouzelnicko-halloweenské představení". Také jsme se spolu s holubem Emilem přesunuli do Číny a budeme ji více poznávat. (Nehledejte spojitost se současným politickým děním u nás, Čína byla v plánu hlavně kvůli tradicím apod.) :-)

K výuce:

Český jazyk

- máme za sebou další dvě aktuality a mám radost, že tomuto úkolu děti věnují čas a ostatní velmi dobře hodnotí mluvený projev svých spolužáků

- co se týká učiva, zatím pořád dokola opakujeme vše ze 4. ročníku, teď se konkrétně věnujeme stavbě slova (předponová část, kořen, příponová část a koncovka), hláskové stavbě slov, vyjmenovaným slovům, shodně přísudku s podmětem a pravopisu u podstatných jmen

Během příštího týdne dokončíme 3. kapitolu, kde se ještě zmíníme o slovotvorbě a setkáme se s novými pojmy jako je slovo základové, slovotvorný prostředek a základ. Tato látka je hodně složitá, a tak se o ní opravdu jen zmíníme a půjdeme dál. :-) Začneme také procvičovat slova, ve kterých se objevují ě a je.

Matematika

- během minulých dvou týdnů jsme se zaměřili na opakování všech čtyř základních početních operací

- nově jsme se setkali s dělením dvouciferným číslem, které dětem nedělá příliš velké problémy, z toho mám radost :-); problém ale stále je v písemném odčítání, kde děti často chybují a pletou se

- psali jsme opakování, které bylo zaměřené právě na písemné sčítání/odčítání, potom na jednoduché násobení a dělení, počítání se závorkami, objevila se zde také slovní úloha, ve které děti použily dělení dvouciferným číslem (to jsem ale do známky případně nezapočítala), největší kámen úrazu však překvapivě bylo ZAOKROUHLOVÁNÍ, proto prosím o domácí trénink, určitě budeme také trénovat a děti čeká další podobné písemné opakování

- kromě aritmetiky jsme se věnovali geometrii, zejména pak druhům trojúhelníků a také přesnému měření a rýsování do čtvercové sítě

Příští týden budeme pracovat s úlohami od str. 28 dále, ale také se stále budeme vracet k dělení dvouciferným číslem a dalším početním operacím.

Angličtina

- předem se chci omluvit, že stále nefunguje online procvičování pro děti, věřím, že během následujícího týdne vše uvedeme do provozu

- děti mají za úkol nastudovat slovíčka z pracovního sešitu a podle svého uvážení zapsat do slovníčku ta, která jsou pro ně nová/neznámá; domluva ale zní tak, že zeptat se mohu na všechna slovíčka z PS

- děti vytvořily zdařilé projekty o svých životech, většina dětí projekt hodně propojila s rodinou, která je naším tématem nyní, ale to nevadí, alespoň budeme mít více času na druhou lekci a projekt případně změníme

- k projektu děti také vyplňovaly dotazník, ve kterém byly otázky, které děti tvořily samy - ke každému projektu jedna otázka

- na závěr lekce napsaly děti test, který byl zaměřený na porozumění textu, gramatiku neurčitých členů a/an, classroom language a komunikaci (rozhovor), test dopadl, řekla bych, velmi dobře - nebyl ale příliš náročný

- nově jsme se učili názvy cizích států, názvy měst a také vlajky států

Příští týden pokračujeme v lekci Friends and family. Napíšeme si krátký test ze slovíček, případně ústní zkoušení slovíček.

Přírodověda

- věnovali jsme se hospodářským zvířatům - péče, chov v rámci ČR, plemena apod.

- probírali jsme, co je to globalizace a zamýšleli jsme se nad jejími výhodami a nevýhodami

Příští týden určitě napíšeme opakovací písemnou práci, ve které budou některé pojmy, které jsme během vyučování probírali. Látka zatím není příliš obtížná na zapamatování ani pochopení, takže velká příprava není nutná, stačí si projít stránky v učebnici. Všechny děti dostanou známku za práci v hodině - výbornou. V úterý budu vybírat desky a ohodnotím některé pracovní listy.

Vlastivěda - zeměpis

- psali jsme opakovací práci - kraje Středočeský, Jihočeský a Plzeňský - mám radost, že práce s mapou dětem docela jde, bohužel už si ale nezapomínají na to, že znalosti vyčtené z mapy nestačí; největší problém byl u cvičení, kdy přiřazovaly charakteristiku ke kraji - průmysl, vodstvo, povrch... už jsme o tom s dětmi mluvili :-)

- probrali jsme Karlovarský kraj, který ještě dokončíme příští týden a začneme s dalším krajem - Ústeckým

Vlastivěda - dějepis

- baroko jsme poznali z hlediska stavitelství, hudby i módy

- příští týden nás konečně čeká Jan Amos Komenský a vzdělávání v 18. století

Hezký prodloužený víkend.

BK