Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 4. (26. a 27. 9.)

27. 9. 2016

Během krátkého týdne jsme i tak docela pilně pracovali.

ČJ

- určování pádu, čísla, rodu (životnosti), vzorů u podstatných jmen - je potřeba doma trénovat pádové otázky a určování pádů podstatných jmen ve větách; děti stále mají velký problém určit pád slova ve větě

- zabývali jsme se tím, co je to popis a jaké druhy popisu známe

- popisovali jsme ve dvojicích obrázky a snažili se mluvit co nejpřesněji od důležitých věcí do detaily

- pokusili jsme se pouze krátce popsat oblíbenou věc/hračku

- znovu jsme opakovali pravopis u sloves v přítomném a budoucím času

Příští týden: kapitola Vynalézali jsme - dokončení

M

- práce s desetinnými čísly

- zaokrouhlování na jedno desetinné místo; zaokrouhlování na celé koruny

- měření a záznam do vlastní tabulky

- porovnávání a řazení změřených časů

- slovní úlohy - záznam důležitých informací - oprava domácího úkolu

- zlomky - zápis např. jaká část hodiny je 30 minut a naopak zapsat např. 1/4 hodiny = 15 minut

- kombinatorika 

Příští týden: stále opakujeme

AJ

- opakování tvoření množného čísla

- There is/ There are 

- popis obrázku

- hláskování slov, záznam slov podle hlásek

Příští týden: opakování, propojení angličtiny s matematikou, kapitolka Culture

- práce s mapkami ČR - průměrné teploty, průměrné srážky, půdy

- mapa zemědělství ČR - porovnávání map, hledání v mapách

- pěstování plodin; oblasti pro pěstování plodin

- podmínky pro pěstování plodin, co ovlivňuje pěstování

Příští týden: Na poli - třídění polních plodin, vyhledávání v textu, určování plodin

VL - zeměpis

- práce na pracovním listu - Středočeský kraj, obecně o členění ČR

-děti mají zadaný domácí úkol - charakteristika ČR + práce s mapou; povrch ČR

Příští týden: Hlavní město Praha

Přeji všem pohodový den volna.

B. Kocianová