Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 27. - týdenní plán

24. 3. 2017

 

Vážení rodiče,

přiznám se, že jsem dnes velmi znepokojena tím, jak se děti chovají. Během hodiny na sebe pokřikují a mají neustále "vtipné" poznámky. Příprava do školy je u některých v podstatě nijaká a ani špatné známky evidentně nezabírají. Obávám se, že budu muset přistoupit k nějakým kázeňským postihům, ačkoliv nemám pocit, že by měly velký význam... Pokud se bude příští týden opakovat to, co dnes, jsme s dětmi dohodnutí, že Noc s Andersenem se ruší, a to klidně i přímo v den konání akce. Zároveň vás budu při případném opětovném porušení pravidel informovat v žákovských knížkách (nebo telefonicky). Chápu, že jedenáct let není věk snadný, ale už to bohužel překračuje únosnou mez. 

Během týdne jsme v některých předmětech trochu pokročili oproti plánu. Písemná práce z matematiky nedopadla dobře, ačkoliv děti měly k dispozici vzor v učebnici. Za úkol měly také zopakovat jednotky objemu a způsob výpočtu povrchu stavby. Dle písemné práce tak udělaly asi tři děti. Proto jsem se rozhodla, že písemnou práci v pondělí společně projdeme a ve středu napíšeme znovu další verzi. Uvidíme, jak to půjde. 

Na druhou stranu chci děti pochválit za reprezentaci třídy v matematické soutěži Klokan. V kategorii pro 4. a 5. třídu (Klokánek) se Lucinka umístila na celkovém druhém místě, Míša a Vojta společně na třetím až čtvrtém, Bruno na sedmém a Eliška Křížová se také vešla do desítky nejlepších. Celkově byl ve třídě průměrný zisk bodů 71, což mi připadá slušné. Je ale pravda, že letos byly úlohy poměrně jednoduché (můj osobní dojem). I tak mám (alespoň) z toho radost. :-)

Příští týden nás čeká hodně práce. Prosím, dohlédněte na plnění týdenních úkolů, které děti dostanou v pondělí.

Hezký víkend,

B. Kocianová

 

Týdenní plán 27. 3. – 31. 3. 2017

ČESKÝ JAZYK

Diktát; homonyma; předložky s- a z-; spojky, příslovce;

UČ str. 99 - 107

MATEMATIKA

Oprava a rozbor písemné práce; Vennův diagram; číselné řady; geometrie (rýsovací potřeby)

ANGLIČTINA

Přítomný čas prostý – zápor, třetí osoba, tvoření otázek – procvičování; Culture – sport (příští týden opakování – lekce 4)

PŘÍRODOVĚDA

Obránci našeho zdraví – imunitní systém, příprava otázek pro medičku, Hygiena – půl zdraví s. 54 - 57

VLASTIVĚDA

Z – Slovensko, Polsko

D – Národní divadlo – 1 minuta mluvení; test – Národní obrození

AKCE TENTO TÝDEN

28. 3. – I. Březinová – diskuze s autorkou knih

31. 3. – beseda se studentkou medicíny

31. 3. – Noc s Andersenem (přespání ve škole)