Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 24. (6. - 10. 3. 2017)

3. 3. 2017

Vážení rodiče,

v tomto týdnu jsme zvládli pojmy několikanásobný a nevyjádřený podmět, tečna, narýsovali jsme pravidelné osmiúhelníky a konstruovali všemožné útvary podle popisu konstrukce, zhlédli film Cesta do pravěku, hráli si na konkurz na hlavní roli v neznámém filmu, namalovali jsme krásné a velké dinosaury, vytvořili zápichy na Velikonoční jarmark, zopakovali jsme testem znalosti 3. lekce z učebnice Project, trénovali jsme určování času v angličtině, seznámili jsme se s časovými pásmy, přečetli jsme další příběh z Afriky (tentokrát Kongo, minulý týden Ghana), řešili jsme africké matematické úlohy, při dílně jsme si četli navzájem a čtení jsme hodnotili apod.

Týdenní plán 6. 3. – 10. 3. 2017

ČESKÝ JAZYK

Diktát 10. kapitola; podst. jm. pomnožná; několikanásobný podmět + shoda s přísudkem; 11. kapitola: spisovnost; slovesné tvary; oznámení

MATEMATIKA

STÁLE NUTNÉ VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY! Práce s čísly v jiných soustavách než je desítková; Biland a ciferník

ANGLIČTINA

TIME: What´s the time, please?; časové předložky; čas a hodiny; přítomný čas prostý; dny v týdnu

PŘÍRODOVĚDA

Souhrnné opakování – orgánové soustavy; Energie kolem nás

VLASTIVĚDA

Z – písemné opakování z moravských krajů; slepé mapy

D – opakování předchozí látky; Národ sobě str. 32-33; 

AKCE

Bláznivé dějiny (výukový program), vybíráme 100 Kč