Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 22. (6. - 10. 2.)

9. 2. 2017

 

Milí rodiče,

tento týden jsme toho zvládli poměrně hodně. Dokonce jsme dodrželi téměř přesně týdenní plán. 

I přesto, že jsme si docela dost hráli, nebylo to jen tak bezúčelné hraní - např. v českém jazyce děti zaujala hra, kdy si navzájem pokládají otázky, při kterých musí použít způsobová slovesa - chtít, mít (povinnost), smět, muset, moct nebo také hra, kdy předvádíme naopak významová slovesa pantomimou a ostatní musí zapsat přesně to sloveso, které aktér předváděl. Navíc tento týden děti během hodin vždy chvilku připravovali "rozhovor ponožek" a nacvičily skvělé mini scénky, které byly opravdu zábavné, napadité a plné vtipu. Diktát tedy už tak vtipný nebyl, protože se na něj někteří (i přesto, že byl v týdenním plánu) vykašlali. Také jsme dost trénovali rozeznávání a vymýšlení přísudků slovesných i jmenných se sponou.

Také jsem dětem konečně okomentovala práce ve čtenářských denících. Někteří mají práci během února předělat či dokončit. Většina dětí měla vše v pořádku. 

V matematice jsme se věnovali všemu podle plánu - rovnicím, úlohám s průměrem, zápisu do grafu a tabulky, čtení z grafu a tabulky apod. Mimo to jsme si zahráli nové hry - jednu trochu "hazardní", kdy děti sází myšlené peníze na své schopnosti vypočítat bez chyby zadanou úlohu a druhou, kterou jsem nazvala "Země, město matematicky", při které děti do připravené tabulky zapisují údaje o zadaných geometrických útvarech. 

Pro ostatní děti jsme připravili další soutěž, tentokrát matematickou. Před čtrnácti dny jsme sesbírali data z ostatních tříd ohledně oblíbenosti předmětů. Vše jsme zpracovali do grafů a grafy jsme okomentovali. Ve čtvrtek jsme pro ostatní vymysleli soutěžní otázky k námi zpracovaným grafům. Doufáme, že se tedy zapojí co nejvíce dětí. :-) Soutěž potrvá pravděpodobně do konce února. :-)

V angličtině jsme se věnovali slovní zásobě týkající se školních předmětů a také jsme se seznámili s tím, jak to chodí ve školách v Anglii a Walesu. Každý už by měl vědět, jaké části má Velká Británie a také jaké jsou rozdíly ve škole tady a tam. Myslím, že některé informace děti hodně zaujaly, tak se jich třeba zeptejte. :-)

Přírodověda byla plná nervů. :-) Věnovali jsme se totiž nervové soustavě, sledovali jsme video o neuronech (nervových buňkách) a dělali jsme zkoušku zraku na jednoduchých úkolech. Také jsme napsali mini testík a před testíkem jsme opakovali pomocí už osvědčených kartiček při ústním zkoušení. Mini testík nedopadl dobře, protože si mnozí pletou vylučovací a trávicí soustavu a někteří jsou líní se nad otázkou vůbec zamyslet. 

Ve vlastivědě zeměpisné už jsme s kraji téměř u konce. Stále se věnujeme slepým mapám, do kterých pomocí příručních map zapisujeme zadaná města/řeky/hory/památky. Stále to některým dělá velký problém. Proto jsem dětem na hlavní stránku dala další odkaz na procvičování - slepé mapy. Klidně mohou pracovat s mapou ČR, i při testících mají mapu k dispozici. Skutečně nechci, aby znali mapu zpaměti, chci, aby se v mapě orientovali a je tedy třeba vědět, že když mají najít hlavní město Jihomoravského kraje, tak se asi nachází někde na jihu Moravy a ne na severu, případně v Čechách. Toto se bohužel zatím děje a byla bych ráda, kdybyste při Vašich výletech po ČR s dětmi o jménu a poloze místa na mapě mluvili, ukázali si to, aby si děti alespoň něco zapamatovaly. V některých případech je to opravdu už skoro ostuda. :-( 

V dějepisu jsme se věnovali revolučnímu roku 1848, zrušení roboty, nástupu Františka Josefa I. na trůn a jeho absolutistické vládě. Děti zaujala císařovna Alžběta Bavorská (Sisi) a mají za úkol (dobrovolně) zjistit, jakým způsobem byl na ní spáchán atentát. Ozývaly se věty jako "byla probodnuta kružítkem." :-D

To je k tomuto týdnu asi vše, zprávu píši již ve čtvrtek,, v pátek nás ještě čeká dílna čtení, ve které si budeme povídat o našich téměř přečtených knihách, v angličtině začneme pracovat na projektu MY SCHOOL a zahrajeme si novou hru na slovíčka, protože jsem silně nespokojena s tím, jakým způsobem se některé děti ke slovíčkům staví. Bez slovíček to dále nepůjde... Na výtvarce nás čeká naše první společné tisknutí na lisu, tak nám držte palce! :-)

Hezký týden s dětmi všem! Užijte si hory a výlety!

Bára Kocianová

(Úkoly na prázdniny jsou minimální, protože chápu, že na horách toho moc nestihnete. Děti mají udělat vlastivědu - Zlínský kraj a začít si kraje opakovat a kromě Kuby a Lucinky mají všichni nějaké nevyřešené či špatně vyřešené úlohy v předchozím úkolu z matematiky.) 

Týdenní plán na příští týden:

 

ČESKÝ JAZYK

Opakování probrané látky; jazykové hry; shoda přísudku s podmětem – složitější případy; podst. jm. pomnožná

MATEMATIKA

Úlohy s průměrem; práce s grafy; matematická soutěž; str. 52 – Konstrukce – kolmice, kružnice, rovnoběžky, sítě těles, souřadnice

NUTNÉ VŠECHNY RÝSOVACÍ POTŘEBY!

ANGLIČTINA

Skupinový projekt – OUR (MY) SCHOOL; otázky a odpovědi HAVE/HAS X GOT?

PŘÍRODOVĚDA

Ústní zkoušení z probraných soustav; samostatné dokončování PL; rozmnožovací soustava + vývoj člověka

VLASTIVĚDA

Z – Zlínský kraj; opakování všech krajů pomocí slepých map

D – opakování předchozí látky + str. 30 a 31 v učebnici