Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 18. (3. - 6. 1. 2017)

6. 1. 2017

 

Vážení rodiče,
 
máme za sebou první týden v novém roce, který byl o něco kratší díky vánočním prázdninám.
 
Děti dostaly do sešitu se sovou informace k horám a výletu do divadla. Obě informacee visí i zde na stránákch. Prosím posílejte po dětech peníze do středy 11. 1.
 
V češtině jsme začali trénovat kromě měkkých přídavných jmen i přídavná jména tvrdá. Hodně jsme tento týden četli, a to zejména o asijských kulturních zvycích a také jsme při dílně předčítali ostatním novorční dárek v podobě vtipné či poučné pasáže z knihy, kterou zrovna čteme. Mimo jiné jsme se také pokoušeli napsat zprávu o tom, co jsme zažili.
 
Už asi víte, že ve čtvrtek děti překvapila návštěva z Pekingu. Nechte si od nich vyprávět, nebo si můžete přečíst jejich písemné záznamy z této nečekané akce.
 
V matematice jsme se věnovali slovním úlohám, které děti samy vytvořily. Také jsme porovnávali vlastnosti čtyřbokého jehlanu a pravidelného čtyřstěnu. Počítali jsme jejich kostru a povrch. Mimo to jsme také rýsovali podle šipkového a souřadnicového zápisu. 
 
Angličtinu jsme konečně mohli použít pořádně v praxi při setkání s Dandan. Kromě toho jsme také trénovali věty "I have got/ I haven´t got" + celkově sloveso have/ has got i v záporu. Kromě toho jsme také zjistili některá pravidla při používání přídavných jmen. 
 
Z přírodovědy jsme napsali písemné opakování a příští týden nás čeká soustava vylučovací, protože jsme se testem zdrželi trochu více.
 
Vlastivědu jsme tentokrát měli pouze dějepisnou. Už umíme vysvětlit pojem "Národní obrození" a pojmy s ním spjaté. Za týden budeme pokračovat s národními buditeli neboli vlastenci, kteří se o záchranu českého jazyka významně zasloužili. S jedním vlastencem by se každý měl podrobněji seznámit v rámci domácího úkolu na středu 11. 1.
 
Týdenní plán: 9. - 13. 1. 2017
ČJ přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací, diktát 7. kapitola, opakování všeho probraného - příprava na pololetní práci
M Rovnice II., příprava na pololetní práci
AJ lekce 3C - slovní zásoba + krátké odpovědi, příprava na pololetní práci
Vylučovací soustava, kožní soustava, oprava písemné práce, 
VLA

Z - Jihomoravský kraj (Olomoucký k.), práce s mapou; příprava na Asijský den

D - zkušební provoz ústního zk :-); Národní buditelé, Národní obrození

  13. ledna - divadlo Minor, sraz na nádraží v 7:50, vhodné oblečení do divadla, drobné kapesné, vybírám 150 Kč na lístky a cestu

Krásný víkend!

BK