Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 14. (5. - 9. 12.)

11. 12. 2016

 

Vážení rodiče,

v týdenní plánu je shrnuto učivo minulého týdne, proto dále přidám jen to, co nás čeká příští týden.

Týdenní plán 28. 11. – 2. 12. 2016

Český jazyk

diktát, opakování a procvičování všeho probraného,

seznámení s druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká

Matematika

Objem a povrch, jednotky objemu a povrchu

Angličtina

Procvičování učiva 2. lekce, příprava na písemné opakování

Vlastivěda

Z – kraj Vysočina, práce s mapou

D – Život na vesnici a ve městě – prezentace plakátů, Manufaktury a první stroje (18. století) dokončíme; opakování a příprava na písemnou práci

Přírodověda

ústní zkoušení – lidské tělo z probraných soustav (tentokrát i oběhová), nové učivo – trávicí soustava

Na příští týden týdenní úkol nebudu zadávat, pouze důrazně žádám ty, kteří předchozí úkol neodevzdali včas, aby tak učinili. 

Děti mají za úkol trénovat online angličtinu (odkaz je v odkazech i na hlavní stránce), také mají dopsat a nastudovat zbylá slovíčka z lekce 2. V úterý napíšeme opakovací test z celé druhé lekce. Každý má možnost mi během pondělí přinést jakékoliv cvičení z pracovního sešitu, které probereme a zkontrolujeme, případně ještě dovysvětlím nejasnosti. 

Hlavní gramatika z druhé lekce: krátká forma slovesa být - I´m, you´re, they´re, we´re apod.; otázky typu Is it your house? Are you at home? Are you our new neighbours? a krátké odpovědi Yes, it is/it isn´t. Yes, I am/I´m not. Yes, we are/aren´t.; wh - otázky Where are you? I am at school. What´s your phone number. My phone number is... What day is it today? It´s Monday. Slovíčka - dny v týdnu a další podle slovníčku. V testu bude ale i porozumění textu.

Jinak budeme během týdne pokračovat v další látce. V čj trénujeme druhy přídavných jmen a zaměřujeme se na přídavná jména měkká - vzor jarní. V matematice teď probíráme jednotky a výpočty objemu a obsahu + kostry těles. Vytváříme modely trojbokého hranolu a trénujeme pojmy stěna, hrana, vrchol. V angličtině začneme novou lekci a budeme stále trénovat to, co už z druhé lekce umíme. V přírodovědě budeme stále ústně zkoušet a ještě dokončíme trávicí soustavu. Vlastivěda bude plná práce s mapou a tentokrát nezačneme novým krajem, budeme pouze opakovat a trénovat orientaci na mapě. V dějepisné vlastivědě vyhodnotíme, co si pamatujeme malým písemným testíkem, před kterým ještě vše lehce zopakujeme - témata opakování: Josef II., Marie Terezie, život na vesnici/ve městě v 18. století, manufaktury a první stroje.

Ve čtvrtek Vás všechny srdečně zveme na Vánoční odpoledne otevřených dveří. Od 16:15 hodin. :-) 

Hezkou neděli všem!

Bára Kocianová