Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 12. (21. - 25. 11.)

27. 11. 2016

Milí rodiče,

pilně pracujeme, abychom pro Vás na Vánoce měli hotové překvapení. Jinak samozřejmě stále pracujeme i na zdokonalování znalostí ze všech předmětů.

ČESKÝ JAZYK

- podle týdenního plánu jsme zvládli pravidla pro psaní slov s předponami s- a z-

- stále opakujeme předchozí látku - slova s mě/mně

- četli jsme si o tom, jak to chodí se školáky v Číně a co všechno se musí naučit 

- víme, že přídavná jména odvozená od jmen vlastních musíme psát s malým písmenem

- máme za sebou další diktát, který tentokrát dopadl docela dobře :-), snad to tam bude i nadále

- trénovali jsme také na počítačích

Příští týden: Opakování, procvičování - předpony s- a z-, básnička – recitace, slohová cvičení, slova přejatá

MATEMATIKA

- zápis zlomků do desetinných čísel a naopak

- jednotky - centimetr, decimetr, milimetr čtvereční

- všemožné úlohy se zlomky

- pojmy čitatel, jmenovatel, zlomková čára, desetinné číslo, desetinná čárka

- čtení zlomků a desetinných čísel

- sčítání a odčítání desetinných čísel

Příští týden: sčítání zlomků, zobrazování na číselné ose, písemné opakování ZLOMKY a DESETINNÁ ČÍSLA (základní - to, co jsme probrali doteď), objem a povrch

ANGLIČTINA

- otázky a odpovědi typu Yes, I am. No, I´m not.

- hra - Kdo jsem?

- poslechová cvičení, trénink rozhovoru, předvádění rozhovoru

- dny v týdnu

Příští týden: dny v týdnu, wh- otázky, opakování celé lekce, trénování na online cvičeních, testík ze slovíček, která mají děti za úkol napsat do slovníčku (ústní zkoušení)

PŘÍRODOVĚDA

- tento týden jsme zahájili opakováním, abychom byli schopni něco napsat a předvést při ústním zkoušení

- při ústním zkoušení jsem vybrala předně děti, které nemají úplně dobré výsledky, protože jsem předpokládala, že se více připraví (bohužel to tak ve většině případů nebylo)

- začali jsme probírat oběhovou soustavu

- také máme k dispozici nejrůznější pomůcky, díky kterým si snad všechno lépe zapamatujeme - kosti, model vnitřních orgánů, plakáty apod.

- děti, které při zkoušení nedopadly dobře, mají samozřejmě možnost přihlásit se znovu - zatím zkouším z opěrné, svalové a dýchací soustavy 

Příští týden: pokračujeme v průběžném ústním zkoušení, dokončíme oběhovou soustavu, pomalu začneme se soustavou trávicí

VLASTIVĚDA - ZEMĚPIS

- tento týden jsme zopakovali další tři kraje, ale příprava dětí na opakování se mi nezdála dostatečná

- přestože pracují při opakování s mapou, většina stále nepochopila, že se musí naučit i charakteristiku krajů a vědět, alespoň základní informace - zahájíme tedy i u vlastivědy ústní zkoušení u velké mapy, nejprve na zkoušku, bez špatných známek, uvidíme, jak nám to půjde v tomto předmětu

- domnívám se, že děti jiným způsobem nedonutím, aby se začaly  doma systematicky připravovat - tyto předměty již vyžadují opakování i doma

- děti mají za úkol vypracovat Pardubický kraj, který příští týden zopakujeme, případně začneme další kraj (podle času)

VLASTIVĚDA - DĚJEPIS

- trochu jsme se zdrželi u toho, jak se žilo na vesnicích a ve městech v 18. století, protože jsme se pustili po skupinkách do výroby malých plakátků k tomuto tématu, tento týden nám to asi ještě chvíli zabere, nicméně zkusíme se posunout alespoň částečně k tématu manufaktur 

- budeme určitě opakovat a i u tohoto předmětu zkusíme nejen písemné opakování, ale i ústní zkoušení, zatím také na zkoušku - písemné až po ukončení většího celku

JAK VYPADÁ ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ - PŘÍRODOVĚDA?

- na začátku zvolím jednu z probraných soustav, o které má zkoušený chvilku mluvit takzvaně spatra (případně se snažím jej navést otázkami)

- poté si vylosuje 5 otázek (otázky jsou ze všech témat, které jsme probrali)

- výsledná známka je průměrem toho, jak se dařilo mluvení a toho, kolik otázek dokázal zkoušený správně zodpovědět

Podobně bude vypadat zkoušení ve vlastivědě. Pravděpodobně také připravím kartičky s otázkami, které budou součástí zkoušení. U zeměpisu budu hodnotit hlavně práci s mapou. U dějepisné části zatím zkusíme pouze kartičky.