Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva 10. a 11. (7. - 18.11.)

11. 11. 2016

Milí rodiče,

znovu spojím dvě zprávy v jednu. Máme za sebou hodně práce a také některé akce. Týdenní úkoly někteří plní hodně ledabyle, prosím o dohlédnutí, aby děti splnily všechny úkoly. Nemusíte po dětech práci kontrolovat, jen dohlédnout na to, aby splnily vše. 

Také jsem měla k dětem řeč ohledně vyplňování pracovních listů. Děti absolutně neřeší při práci v jiných předmětech gramatiku a listy vyplňují nepečlivě. Listy jsou součástí hodnocení ve všech předmětech a hlavně jsou to materiály, ze kterých by se děti měly připravovat. 

Některé děti doma sešit se sovou zřejmě neotevřely, a tak se mi zatím někteří rodiče neozvali kvůli konzultačním hodinám. Je opravdu důležité, aby se zúčastnili konzultací všichni.

Při výtvarce jsme začali pracovat na vánočním překvapení pro rodiče. Začínáme animovat jednu vybranou koledu. Máte se snad na co těšit. :-) Držte nám palce, práce máme ažaž.

K výuce:

Český jazyk:

- trénujeme psaní slov se skupinami /bě, pě, vě/

- nově také zdvojené souhlásky - rozzlobený, bezzubý atd.

- přečetli jsme si popisy strašidel, které jsme psali při Halloweenu

- stále opakujeme stavbu slova právě kvůli pravopisu zdvojených souhlásek 

- také jsme se věnovali popisu pracovního postupu a zkoušeli jsme podle něj uplést bužírku, což se ukázalo jako docela těžký úkol

- v dílně jsme psali dopis spolužákovi o tom, co jsme ten den přečetli

Matematika:

- dělili jsme jako diví

- hledali jsme společné dělitele dvou velkých čísel

- počítali jsme průměr délky mužských a ženských jmen od písmene C a A

- objevili jsme některá pravidla dělitelnosti - například kdy můžeme o číslu říct, že je dělitelné pěti

- začínáme procvičovat zlomky a čekají nás desetinná čísla

Anglický jazyk:

- přivlastňování a přivlastňovací zájmena a jejich propojení s osobními zájmeny

- časování slovesa be - I am, you are, They are apod. i v záporu

- komiks - přehrávání komiksu a jednotlivých krátkých rozhovorů

- slovíčka 1. a 2. lekce

- tvoření krátkých vět a komunikace ve dvojicích

- domácí úkol splnili téměř všichni skvěle - poslali mi anglický email - pracovali jsme s chybami, abychom je už příště nedělali

Přírodověda:

- během těchto dvou týdnů jsme probrali kosterní, svalovou a dýchací soustavu

- zkoušeli jsme, kolik kyslíku naše tělo potřebuje v klidu a po námaze a trénovali jsme výpočet průměru našich dechů

- dokážeme tedy už pojmenovat některé svaly a kosti na našem těle

- také dokážeme popsat jakým způsobem proudí kyslík do našich plic

Vlastivěda:

- stále poznáváme jednotlivé kraje ČR

- čeká nás opakování z kraje Libereckého, Ústeckého a Karlovarského (přes prázdniny mají děti za úkol tyto kraje pilně nastudovat)

- seznámili jsme se s pojmem "osvícenství"

- známe některé z nejznámějších reforem Marie Terezie a Josefa II.

- zopakovali jsme, proč máme 17. listopadu ve škole a v práci volno

- víme, jak se žilo ve městech a na vesnici v 17. a 18. století

Příští týden nás čeká:

ČJ - dokončení kapitoly Vyrábíme, diktát a procvičování

M - desetinná čísla a zlomky

AJ - tvoření otázek a krátkých vět, tvoření vlastního krátkého rozhovoru, opakování probraného, procvičování slovní zásoby

PŘ - procvičování probrané látky

VLA-Z - písemné opakování, budeme probírat Královéhradecký a Pardubický kraj

VLA-D - Průmyslová revoluce

Děkuji za spolupráci a těším se na setkání při konzultačních hodinách.

Bára Kocianová