Jdi na obsah Jdi na menu
 


36. týdenní plán (29. 5. - 2. 6. 2017)

26. 5. 2017

 

Vážení rodiče,

i když je to někdy skoro nadlidský výkon, stále tvrdě pracujeme. Prázdniny se nezadržitelně blíží a ke konci 5. třídy to má na děti velký vliv. :-D

Protože příští týden bude plný akcí, z nichž jednu dokonce připravujeme pro ostatní třídy, nebudu dětem zadávat domácí úkoly. Přesto ale důrazně doporučuji online procvičování, či jiný způsob procvičení učiva. Následující týden (5. - 9. 6.) totiž napíšeme čtvrtletní práce z ČJ i M. A již ve středu 31. května z angličtiny.

Vzhledem k tomu, že jsou to práce čtvrtletní, tak co se týká češtiny a matematiky, myslím, že by domácí příprava nemusela být zas tak náročná. Budeme hodně opakovat v hodinách. V angličtině je ale potřeba trénovat více. Děti mají možnost během týdne přijít s jakýmkoliv problémem, či cvičením, které vypracují a individuálně probereme chyby.

Do kalendáře akcí jsem zapsala již potvrzenou akci v parku TOBOGA 22. června a 20. června fotografování tříd.

Dětem jsem ještě do žákovských nezapsala infromaci o doplatku na ŠvP, ale budu nakonec vybírat částku 500 Kč, pokud bude nějaký přeplatek, vše ještě do vysvědčení spočítám a vrátím. :-) 

TERMÍNY ČTVRTLETNÍCH PRACÍ:

středa 31. 5. - AJ: učivo 4. a 5. lekce - v PS je přehled gramatiky všech lekcí + slovní zásoba, poslech a porozumění čtenému textu + krátký rozhovor s učitelem (jiný den)

úterý 6. 6. - ČJ: pravopis podstatných a přídavných jmen; druhy zájmen a číslovek (orientačně); shoda přísudku s podmětem několikanásobným/nevyjádřeným; význam slov (synonyma, homonyma, antonyma, nadřazená, podřazená, souřadná slova); předložky a předpony S/Z; skloňování zájmena JÁ; vlastní jména; slova se skupinami mě/mně, pě, vě/vje

čtvrtek 8. 6 - M: zlomky a desetinná čísla; úhel; obvod a obsah; převody jednotek; Vennův diagram; číselné řady; slovní úlohy; písemné dělní a násobení; násobení a dělení 10, 100, 100 atd.; geometrie - trojúhelník, obdélník, čtverec, kružnice

Hezký slunný víkend všem!

B.K.

Týdenní plán 29. 5. – 2. 6. 2017

ČESKÝ JAZYK

Procvičování; mimojazykové prostředky; referát, e-mail, diktát, příprava na čtvrtletní práci s. 130-141

MATEMATIKA

Desetinná čísla; Úhel; Rovnice II., řešení slovních úloh; velká čísla; převody jednotek – příprava na čtvrtletní práci

ANGLIČTINA

Čtvrtletní práce – učivo 4. a 5. lekce; 6. lekce – nově s. 64 – 65

PŘÍRODOVĚDA

Znečištěná voda a půda, Každý je důležitý s. 68 – 73

VLASTIVĚDA

Z – Evropa – podnebí, přírodní podmínky

D – Jak se žilo za 1. republiky (ti, kteří stále neměli); Zánik ČSR + vyhlášení protektorátu, 2. světová válka

AKCE

29. 5. – Bezpečný internet

1. 6. – Den dětí + program Bezpečný pes

2. 6. – Sportiáda (5. A připravuje akci pro 1. stupeň)